Algemene Voorwaarden

Waalboer Maritiem V.O.F.  stelt materieel en personeel alleen beschikbaar op de navolgende voorwaarden: voor het slepen en assisteren en het verlenen van diensten aan drijvende voorwerpen als bakken, bokken, kranen, elevators enz. en voor hulpverlening ook aan alle andere vaartuigen en/of voorwerpen, op de bepalingen van de “Algemene Sleepconditiën”, gedeponeerd d.d. 5 maart 1946;

voor het slepen en assisteren en het verlenen van diensten aan schepen, die bestemd zijn regelmatig zee te bevaren, op de bepalingen van de “Nederlandse Sleepconditiën 1951”, gedeponeerd d.d. 15 november 1951;

voor het assisteren van duweenheden gelden de “Conditiën voor het assisteren van duweenheden”, gedeponeerd d.d. 29 december 1967;

voor het duwen van één of meer duwbakken en het verlenen van alle andere diensten aan en/of aan boord van duwbakken gelden de “Algemene duwconditiën 2004”, gedeponeerd d.d. 11 november 2004;

voor het slepen en assisteren van en het verlenen van diensten – voor zover niet vallend onder hulpverlening – aan alle andere schepen op de bepalingen van de “Sleepconditiën 1965”, gedeponeerd d.d. 15 december 1965;

voor de huur en verhuur van sleep- en duwboten in het Bagger- en Aannemersbedrijf, van toepassing op aannemerswerken, baggerwerken, bijzondere transporten, zand- en grindvervoer (bakken, bokken, kranen enz.) voor zowel slepen als duwen, op de bepalingen van de “Algemene Huurvoorwaarden 1994”, gedeponeerd d.d. 1994.

De overige voorwaarden zijn op te vragen via de KvK te Rotterdam.